Looded Fundy lahes

Fundy lahes Nova Scotias Kanadas on märkimisväärsed looded: veetase võib seal teinekord muutuda mõne tunniga kuni 15 meetrit. Miks on tõusu-mõõna erinevused seal nõnda suured?

Vee saab panna vannis lainetama, kui vajutada seda korrapäraselt mõlaga alla, justkui pumbates. Suurim lainetus saavutatakse siis, kui mõlaga vajutatakse sel ajal, kui vesi on vanni ühes otsas kõrgeim. Sellise ajastusega pumbatakse vett resonantselt ja vajutustevaheline ajavahemik ühtib vannivee võnkeperioodiga.

Ka lahevee võib panna võnkuma, kui seda resoneerivalt pumbata. Näiteks põhjustavad Kuu tekitatud loodeefektid lahes vee võnkumist ning panevad vee lainetama. Enamikus lahtedes on võnked siiski väikesed, sest loodete ajastus ei sobitu lahe võnkeperioodiga. Fundy laht on erinev: selle võnkeperiood on umbes 13,3 tundi, mis on kaunis lähedane 12,4-tunnisele loodete vahemikule. Seetõttu tekivad Fundy lahes märkimisväärse amplituudiga looded.

Ajalookirjutised viitavad faktile, et Fundy lahe tõusu-mõõna erinevused on järk-järgult kasvanud, sest lahe võnkeperiood on järjest loodete vaheldumise perioodile lähemale nihkunud. Selle nihke võib olla põhjustanud lahe kuju muutus, mida tekitab merepinna kõrguse tõus.