Ultraheli viib heli kohale

Koolis me räägime valguslainetest rohkem kui helilainetest. Teame, et valgust saab fokusseerida, tekivad kujutised, esineb difraktsioon ja interferents, näiteks pilul ja aval. Ja optilistel mikroskoopidel on olemas maksimaalne võimalik lahutusvõime. Ja et on olemas laserid. Jne.

Audio Spotlight ja selle suunakarakteristikud.

Hea uudis on see, et need teadmised on rakendatavad ka akustikas, st helilainete kirjeldamisel ja uurimisel. Difraktsioon ja interferents niikuinii, sellest on põgusalt ka mehaanika kursuse juttu. Tegelikult ka fokusseerimine - tuleb meelde paraboolpeegel. Lihtsa akustilise läätse saab süsinikdioksiidiga täidetud õhupallist.

Ja audiolaser?

MIT teadlased on leiutanud ja tootmisesse suunanud seadme, mida nimetatakse Audio Spotlight. See on peaaegu nagu laser, võimaldades helilaineid saada väga suunatult ja väga kaugele. Allpool on kaks videot. Esimene neist on populaarne, sisaldab omajagu ümmargust ja ebatäpset juttu. Teine on väljavõte ühest füüsika loengust, kus asja selgitatakse.

Lühidalt:

  • Seade genereerib ultrahelisignaali, mis on moduleeritud helisignaaliga, mida me tahame edasi anda;
  • Ultrahelisignaal levib juba loomu poolest sarnase kõlari läbimõõdu juures palju kaugemale (analoogia valguslainetega, nende difraktsiooniga avalt);
  • Moduleeritud ultraheli teatud punktis mittelineaarses protsessis interakteerub keskkonnaga, st õhuga, sealjuures tekib kuuldav helisignaal.

Ühesõnaga, asi on tegelikult päris keeruline. Aga väga ilus!

Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_from_ultrasound