Füüsika õpetaja raamatFüüsika õpetaja raamat : Kaugseire A ja O

Kaugseire A ja O

Mis on kaugseire, missuguseid andmeid kaugseirest saadakse, milleks neid andmeid kasutada saab? Teemat sissejuhatavas videos puudutatakse neid ja teisi teemasid.
Mlliseid signaale satelliidid salvestavad, mis on piksel ja kui suur see on? Kui suurt ala satelliidid näevad?
USA kosmoseagentuuri NASA programm Landsat on maailma vanim kaugseiremissioon. Kust saab alla laadida LANDSAT'i andmeid ja kuidas neid andmeid töödelda?
Meris on mõeldud eelkõige veekogude seireks, kuid on sobiv ka atmosfääri ja taimestiku uurimiseks. Tutvume Merise andmetega lähemalt Beamis, mis on vabavaraline programm eelkõige optiliste satelliidipiltide töötlemiseks.