Segaühendus

Kui suur on kogutakistus, kui skeemil näidatud viisil on ühendatud kolm takistit? R1=10Ω, R2=10Ω, R3=4Ω.

[Hea ülesanne, võtab kokku mitemeid põhikooli elektriteemasid. Takistuse mõiste, tähis, ühik. Vooluring ja selle osa. Takistid ja ühendusviisid. Kogutakistus. Lihtne on sellele vastata, kui kõik on enne läbi harjutatud. Tihti on seesama küsimus eraldi või pikema arvutusülesande osana põhikooli lõpueksamis ja gümnaasiumi vastuvõtutestides. Äraarvamise või välistamisega siin hakkama ei saa ja seepärast väga paljud kahjuks punkti ei teeni.]

Skeem ja valikud.

Lisaülesanded.

1) Ülesannet on lihtne keeruliseks ajada. Joonis jääb samaks, muudame takistusi, jätame ära valikvastused ja küsime kogutaksitust:

A) R1=20Ω, R2=10Ω, R3=4Ω.

B) R1=20Ω, R2=20Ω, R3=4Ω.

C) R1=20Ω, R2=20Ω, R3=20Ω.

D) R1=10Ω, R2=20Ω, R3=4Ω.

E) R1=200Ω, R2=10Ω, R3=4Ω.

F) R1=200kΩ, R2=10Ω, R3=4Ω.

G) R1=0,01Ω, R2=10Ω, R3=4Ω.

H) R1=10Ω, R2=10Ω, R3=400kΩ.

2) Lisame vooluallika ja arvutame pinged kõigil takistitel.

3) 4) jne Lisame andmetesse vooluallika sisetakistuse. Asendame ühe takisti juhtmepooli või kondensaatoriga. Vooluallikas võib anda vahelduvpinget. Jne.