Kuidas mõõta nanoampreid?

Sondijaam on seade, mis võimaldab sondidega (teravate nõeltega) mõõta väga väikeste objektide induktiivsust, mahtuvust, takistust, voolutugevus, pinget, nende parameetrite omavahelist sõltuvust ning nende sõltuvust ajast, sagedusest ja temperatuurist

Seadme mark on EPS150 TRIAX ja see on Tartu Ülikooli füüsika instituudi kiletehnoloogia labori kasutuses.