Füüsika õpetaja raamatFüüsika õpetaja raamat : Kuidas mõõta nanoampreid?

Kuidas mõõta nanoampreid?

Sondijaam on seade, mis võimaldab sondidega (teravate nõeltega) mõõta väga väikeste objektide induktiivsust, mahtuvust, takistust, voolutugevus, pinget, nende parameetrite omavahelist sõltuvust ning nende sõltuvust ajast, sagedusest ja temperatuurist

Seadme mark on EPS150 TRIAX ja see on Tartu Ülikooli füüsika instituudi kiletehnoloogia labori kasutuses.

Seadme üldvaade. Mikroskoopi kasutatakse sondide paika sättimiseks. Keskele, läikivale pinnale käib mõõdetav katsekeha.
Mõõdetavad objektid. Juhtivale alusele on sadestatud dielektrikukiht ja sellele omakorda ringikujulised elektroodid. Neist kõige suuremate läbimõõt on 0,5mm.
Seadme sondid on paika pandud. Pilti suurendades saab olukorrast parema ülevaate.
Seadme mikroskoobi pilt arvutiekraanil. Neli sondi on kahel elektroodil, kaks kummagil.
Tabloo näitab mõõdetavat voolu. Seadmega on võimalik mõõta voolusid alates 1 femtoamprist. Seadme tootja pakub aga ka mõõteriistu, millega on võimalik mõõta voolusid alates 1 atoamprist, st isegi voolusid, mis tekivad, kui juhi ristlõiget läbib sekundis ainult seitse elektroni.