Taustkiirguse avastamine

Taustkiirguse avastamine

Paljud teaduseksperimendid on loodud inimese tajuläve avardamiseks, nagu ka raadioteleskoop, millega avastati 1964. aastal kosmiline taustkiirgus - sõnumitooja Universumi kõige varasemast noorusest. Avastus oli juhuslik. Nobeli preemia pälvinud Arno Penzias ning Robert Woodrow Wilson soovisid hoopis uurida õhupallidelt peegeldunud raadiosignaale. Sensoris oli aga pidev vaikne müra, mille allikat ei osatud seletada. Müra eemaldamispüüdes otsustati koguni ära ajada antenni konsktruktsioonide vahele pesitsema asunud tuvid ning peegeldavatelt pindadelt küüriti lindude väljaheited. Hiljem osutus siiski, et kiirgus pärineb kosmosest.