Pidurdusaeg

Millise ajavahemiku jooksul võib peatada kiirusega 72km/h sõitva auto, kui maksimaalse pidurdamise korral on kiirendus -5m/s2?

Rehkendus:

Pidurdusaeg arvutatakse siin kiirenduse definitsioonvalemist. Saame teada, et pidurdamine selliselt, mitte väga suurelt kiiruselt seismajäämiseni võtab väga palju aega. Neli sekundit on liikluses päratult pikk aeg. Tegemist on tavapärase kinemaatikaülesandega, mis sel kujul on siiski üsna igav ja isegi veidi eksitav. Asja saab parandada lisaküsimustega:

A) Kui kaua võtab juhil aega pidurdamise alustamine, reageerimine pidurdamise põhjusele ja füüsiline liigutus piduripedaalini jõudmiseks ja vajutuse alusatamine? Teiste sõnadega, kui pikk on juhi reaktsiooniaeg?

B) Kui palju liigub auto edasi enne pidurduse algust?

C) Kui pikk on pidurdusmaa, st kui palju liigub auto edasi sel ajal, kui kiirendus -5m/s2 juba toimub?

D) Kui pikk on kogu pidurdusmaa (koos reaktsiooniajal liigutuga)  alustades kiirustelt 36km/h ja 108km/h?

E) Milline on algkiiruse ja pidurdusmaa vaheline sõltuvus? Esitage see seos graafiliselt.

[Koos lisaküsimustega on sellest lihtsast, valemi järgi arvutamise harjutusest saanud liiklusohutuse probleemülesanne. Võib probleemile veelgi tuld alla panna ja küsida, kui pikk on just sinu reaktsiooniaeg? Kuidas seda mõõta ja millest see sõltub? Kuidas muutub pidurdustee, kui pidurdajaks pole juht, vaid auto ise ehk liiklev robot. Samuti oleks oluline välja uurida, mida tähendab ja kuidas tundub pidurdamine ülesandes antud kiirendusega. Kas äkilisemalt ei saaks pidurdada?]