Füüsika õpetaja raamatFüüsika õpetaja raamat : Laseroptika katsekomplekt LOS 1

Laseroptika katsekomplekt LOS 1

Valguse interferents on üks neid teemasid, kust veenvaid eksperimente on väga raske korraldada. Soovitame katsekomplekti, mis on tõepoolest hea interferentsinähtuste demonstreerimiseks.

Üldvaade ja sissejuhatav video:

Valik katseid mida komplektiga teha saab:

Interferents klaasplaadis ja klaasi kvaliteedi varieeruvuse jälgimine.
Tasalaine ja sfäärilise laine interferents. Interfrentsipildi tundlikkus õhu liikumisele.
Difraktsioon erineva kujuga avadelt.
Difraktsioon võrelt.
Hologrammi vaatlemine.
Polarisatsiooni uurimine.
Värvilised filtrid laserikiire ees.
Video sellest, kuidas komplektis hologramm paistab.

Arvame, et komplekt on hea ja mõnus kasutada - kõik neil piltidel näidatud eksperimendid on võimalik püsti panna sekunditega. 

Komponentide kvaliteet on üldiselt hea. Veidi jätab soovida difraktsiooni uurimiseks mõeldud maskide komplekt.

Edasimüüja Eestis: total.ee