Vastab Riina Murulaid

Riina Murlaid, MHG füüsika õpetaja

Kuidas õppisid koolis füüsikat?

Minu õpetaja Kohtla-Järve I Keskkoolis oli Lehho Jõumees. Teda me kartsime ja tunnis oli range kord. Õpetaja tegi palju näitkatseid ja vihikusse sai kirja põhjalik ning süsteemne konspekt - seda eeskuju järgin õpetajana siiamaani. Kooli ajal olid mul pigem humanitaarsed huvid, millele füüsikaõpetaja Jõumees hoogu juurde andis - soovitas raamatuid, suunas džassi kuulama ja toetas meie kamba käike Ermitaaži. Sügavam huvi füüsika vastu kujunes välja alles ülikoolis ja ise füüsikat õpetades, aga ka siis sain abi oma füüsikaõpetajalt. Tänud talle selle eest!

Mis on kõige toredamad füüsikaga seotud asjad, mida oled ise teistele õpetanud?

Alati on põnev alustada 8. klassis optikaga. Näen õpilaste hämmastunud nägusid, kui nende teadvusesse jõuab küsimus, et mis või milline on see asi, mida me näeme või arvame nägevat. Üheksandikele on põnevust pakkunud välja arvutamine, kui palju vabaneb kooliesise lombi jäätumisel energiat või kas mahlajäätis annab või võtab meilt energiat. 11. klassis elektromagnetismi katse magneti, mähise ja mikroampermeetriga on pakkunud sageli ahaa-ohoo momenti. Nimetatud teema ongi õpilastele vahest raskemini mõistetav osa koolifüüsikas. Toredat õpetamise ja õppimise rõõmu on mul jagunud igasse nädalasse ja see rõõm ei ole aastatega kahanenud.

Kas koolifüüsikas on midagi, mille peab pähe õppima?

Pähe õppimisel pähe õppimise enda pärast pole mingit mõtet. Minu kogemus näitab, et tõhusam on pähe kulumine. Järjepidev töö valemite, seaduspärasustega ja nähtuste kirjeldamisega ning nende omavaheline seostamine soodustavad meelde jätmist. Olulisem, kui valemi peast teadminine, on oskus valemit mõista, ehk kuidas füüsikalised suurused omavahel seotud on. Kumb on kasulikum teadmine, kas I võrdub U jagatud R-ga või see,et elektrivoolu toime on tugevam, kui kasutada suurema pingega patareisid ja vasest juhtmeid, mis on korralikult tarvitiga ühendatud?

Aga kindlasti ma ei jäta kordamast õpilastele, et oluliste valemite, seoste ja seaduste peast teadmine aitab õppimisele kaasa, eriti kui on soov reaalainetega sügavuti tegeleda, ning boonusena treenib ka mälu ;-)