Metronoomide sünkroniseerumine

Üksik matemaatiline pendel on tänuväärne, aga end üsna kiiresti ammendav uurimisobjekt. Koolis õpime veel vedrupendlit ja mainime füüsikalist pendlit. Mainime ka õhutakistust ... aga toome üsna vähe näiteid reaalsest elust, sest tänapäevased pendlid on enamasti digitaliseeritud.

Selles katses on terve rood metronoome seatud ühesugusele võnkesagedusele. Metronoomid pannakse alusele, mis on kerge ja mis saab horisontaalsihis liikuda. Metronoomid käivitatakse juhuslikel ajamomentidel, st nende võnkumiste algfaas on juhuslik. Videos on näha, mis pärast nende käivitamist juhtuma hakkab.

Füüsikaliselt on asi intuitiivselt mõistetav. Alus hakkab liikuma selles taktis (faasis), kuhu on sattunud võnkuma kõige rohkem metronoome. See domineeriv takt on perioodiline välismõju kõigidele ülejäänud pendlitele ning mõjutab neid samas taktis liikuma. Asi lõpeb sellega, et metronoomid tiksuvad koos, sünkroonselt.

Aga tõeliselt põnev on tuua paralleele sellega, kuidas käituvad inimesed ühiskonnas. Mõtiskleda, enamusest ja vähemusest, kaasajooksikutest ja üksikutest huntidest. Ja sellest, mis on ühiskonnas liikuva aluse rollis ning millised mehhanismid selle mõju tasakaalustama peavad.