Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Liikumine on suhteline

Liikumine on suhteline