Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Trajektoor on joon, mida mööda keha liigub

Trajektoor on joon, mida mööda keha liigub