Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Kõver- ja sirgjooneline liikumine

Kõver- ja sirgjooneline liikumine