Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Kulgev ja pöörlev liikumine

Kulgev ja pöörlev liikumine