Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Nihke olemus

Nihke olemus