Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Teepikkus ja nihkepikkus pole alati võrdsed

Teepikkus ja nihkepikkus pole alati võrdsed