Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Nihke pikkus on võrdne koordinaadi muuduga

Nihke pikkus on võrdne koordinaadi muuduga