Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Kiirus on vektoriaalne suurus

Kiirus on vektoriaalne suurus