Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Liikumise erinevad kirjeldused<br>

Liikumise erinevad kirjeldused

On graafiline ja analüütiline, so valemite abil esitusviis.