Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Sirgjoonelist liikumist kirjeldatakse ühe koordinaadiga

Sirgjoonelist liikumist kirjeldatakse ühe koordinaadiga

Sirgjoonelise liikumise kirjeldamiseks piisab ühest sirgest koordinaatteljest.