Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Ühtlase sirgjoonelise liikumise liikumisvõrrand

Ühtlase sirgjoonelise liikumise liikumisvõrrand