Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Liikumisgraafiku tõus

Liikumisgraafiku tõus

Liikumisgraafiku tõus näitab liikumise kiirust.