Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Erinevad liikumisgraafikud<br>

Erinevad liikumisgraafikud

Iga graafik kirjeldab erineva iseloomuga liikumist.