Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Mida lühem delta t seda täpsem algkiirus

Mida lühem delta t seda täpsem algkiirus