Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Muutuva liikumise suund võib muutuda vastupidiseks

Muutuva liikumise suund võib muutuda vastupidiseks