Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Ühtlase liikumise graafik

Ühtlase liikumise graafik

Ühtlase liikumise kiiruse graafik on horisontaalne sirgjoon.