Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Liikumise graafiku alla jääv pindala

Liikumise graafiku alla jääv pindala