Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Erinevad ühtlaselt muutuvad kiirused

Erinevad ühtlaselt muutuvad kiirused