Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Erinevad ühtlaselt muutuvad kiirusega liikumised

Erinevad ühtlaselt muutuvad kiirusega liikumised