Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Liikumisgraafiku alla jääv trapets

Liikumisgraafiku alla jääv trapets