Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Ühtlaselt muutuva liikumise liikumisvõrrand

Ühtlaselt muutuva liikumise liikumisvõrrand