Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Liikumise graafikuks on parabool

Liikumise graafikuks on parabool

Ühtlaselt muutuva liikumise graafikuks on parabool.