Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Galileo katse

Galileo katse