Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Ülesvisatud keha kiiruse ja kõrguse sõltuvus ajast

Ülesvisatud keha kiiruse ja kõrguse sõltuvus ajast