Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Vektori lahutamine komponentideks

Vektori lahutamine komponentideks