Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Kaldu visatud keha liikumine

Kaldu visatud keha liikumine