Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Tanel Leok

Tanel Leok