Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Archimedese kruvi

Archimedese kruvi