Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Apollo 12 missioon

Apollo 12 trajektoor kuule ja tagasi.