Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Ugo ja Ferdinandi õhulend