Mehaanika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Kass küsib rattatrikkide kohta

Kass küsib rattatrikkide kohta