Elektromagnetism

Elektroni ja positroni jäljed mullikambris

Elektroni ja positroni jäljed mullikambris

Foto elektroni ja positroni trajektooride mullidest tekkinud jälgedest mullikambris. Osakeste paar tekkis gammakiirguse toimel, mis sisenes kambrisse läbi selle põhja.