Energia

Kuidas töötab p-n siire

Kuidas töötab p-n siire

Joonisel on näha laengute paiknemine pingestamata, vastupingestatud ja päripingestatud p-n siirdes.