Elektromagnetism

Konn hõljub tugevas magnetväljas

Konn hõljub tugevas magnetväljas

Mitte kõik ained ei käitu magnetväljas ühtmoodi. Pildil näeme ülaltvaates konna, kes hõljub konnast allpool oleva vertikaalse solenoidi voolu poolt tekitatud magnetväljas.