Loodusõpetus 7.klassile

Bensiini valem

Bensiini valem

Mida arvatava sellisest tuletuskäigust?