Elektromagnetism Füüsika 9.klassile Elektromagnetism

Õhupallid ja staatiline elekter

Näitlikustamiseks, mis juhtub, kui hõõruda õhupalii vastu villast riiet. Tulemusena tekib staatiline elekter.