Aatom, molekul, kristall

Lainejada, laineimpulss, pilt

Lainejada, laineimpulss, pilt