Füüsikalise looduskäsitluse alused Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Elektronmikroskoop TÜs

Elektronmikroskoop TÜs

Skaneeriv elektronmikroskoop Tartu Ülikooli Füüsika Instituudis - aken mikromaailma.