Füüsikalise looduskäsitluse alused Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Elektronmikroskoobiga TÜs pildistatud süsiniknanotorud

Elektronmikroskoobiga TÜs pildistatud süsiniknanotorud

Skaneeriva elektronmikroskoobi pilt süsinik-nanotorudest.