Füüsikalise looduskäsitluse alused Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Kass mõõdab stopperiga pendli perioodi

Kass mõõdab stopperiga pendli perioodi