Füüsikalise looduskäsitluse alused Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Tunnetusprotsess

Tunnetusprotsess